Meny

Extrem brandfara i Sverige : iakttag största försiktighet vid drift av varmluftspannor och gasolbrännare

23 juli 2018 23:24

Med anledning av den extrema brandfaran i Sverige vill AB Akronmaskiner rekommendera ett extra stort mått av försiktighet under torkningsprocessen. Framför allt gäller detta torkar försedda med direktverkande naturgas- och gasolbrännare. Men även vid indirekt uppvärmning av torkluften kan det finnas risker för uppkomst av brand. Rent teoretiskt skulle partiklar i rökgaserna kunna bibehålla värmeenergi genom rökgasledningen och ut genom rökgasbrunnens eller skorstenens mynning. I vanliga fall orsakar detta inga problem, men med den extrema brandfara som gäller bör även denna risk beaktas. AB Akronmaskiner rekommenderar därför spannmålsbönder med egna torkar att iakttaga yttersta försiktighet under torkningen samt att hålla kontinuerlig övervakning av förbränningen och av rökgasernas utlopp.

Som en extra säkerhetsåtgärd bör man se till att området kring rökgasbrunnens utlopp är rent och fritt från sly och annat brännbart. Ett tätmaskigt nät över rökgasbrunnens utlopp samt en "kineshatt" för att stoppa ev partiklar kan också vara bra, liksom vattenbegjutning av området kring brunnen. Det är även att rekommendera att hålla en beredskap för att snabbt kunna reagera vid risk för antändning i tork, pannrum eller kring rökgasbrunn eller skorsten.