Meny

Inkoppling av 3-fas motorer

3-fas enhastighetsmotorer kan kopplas in på två sätt; "D" och "Y".

Spänning över motorns lindning
Vid D-kopplad motor: Lika med nätets huvudspänning.
Vid Y-kopplad motor: 1/√3 × nätets huvudspänning.


Inkoppling i nät med huvudspänning 400V
Motorer märkta ”400/690V” eller enbart ”400V”: D-kopplas, kan vid behov Y/D-startas
Motorer märkta ”230/400V” eller enbart ”230V”: Y-kopplas, kan inte Y/D-startas


Inkoppling i nät med huvudspänning 230V
Motorer märkta ”230/400V” eller enbart ”230V”: D-kopplas, kan vid behov Y/D-startas
Motorer märkta ”400/690V” eller enbart ”400V”: Kan inte användas

Statoruttagen är märkta enligt svensk och internationell standard U, V, W. Medurs rotationsriktning sett mot D-sidan (drivändan) fås om nätets fasföljd är 1, 2 och 3 och faserna är anslutna till motorns statoruttag (plint) märkta U, V, respektive W. Önskas motsatt rotationsriktning växlas två av tre inkommande faser.

 

Startmetoder

Värden avseende startmoment och startström som anges i prestandatabellerna gäller vid direktstart. Direktstart i det allmänna nätet är normalt sett inte tillåten för motorer större än 4kW - Vid start av större motorer behöver oftast startströmmen reduceras. Detta görs genom att använda någon av följande startmetoder.

Y/D-start
Start och uppvarvning sker med Y-kopplad motor. Omkoppling till D görs så snart som möjligt när ökningen av varvtal avtagit. Vid Y/D-start minskar startström och startmoment till mellan 25 och 30 % av värdena vid direktstart.

Mjukstart
Vid mjukstart startas motorn med låg spänning som successivt rampas upp till 400V. Frekvensen är hela tiden 50Hz. Startströmmen är ytterligare lägre än vid Y/D start.

Frekvensomriktare
Vid start med omriktare startas motorn med låg spänning och låg frekvens - båda rampas successivt upp till 400V och 50Hz.
Omriktardrift kan medföra ökade förluster och motorn kan behöva överdimensioneras.

Vid kontinuerlig drift i lägre frekvens än 50Hz och påtagligt effektuttag måste man dessutom ta hänsyn till att motorns kylfläkt inte ger fullgod kylning.