Meny

Akron Svegma x000

Akron Svegma satstorkar har fått sitt goda rykte tack vare den jämna torkningen och den goda värmeekonomin. Koniska luftbalkar betyder att luftens strömningshastighet är likvärdig utefter hela balkens längd, vilket ger en jämn luftfördelning i torksektionen. Torkarna har dessutom ett kort avstånd mellan luftbalkarna, vilket leder till att torkningen blir mer homogen. Eftersom tät balkdelning innebär att torken har många balkar i förhållande till sin volym, blir genomströmningsarean stor och luftens strömningshastighet genom torkgodset låg. Tack vare låg lufthastighet hinner luften mättas med fukt.

Akron Satstork Svegma -