Meny

Konfickor Typ M

Akrons lagring Typ M är en självbärande och moduluppbyggd lagringslösning där fickorna även kan utgöra bärande stomme för takstolar och väggbeklädnad. Då väggelementen tål laster från båda sidor kan fickor placeras intill varandra med gemensam mellanvägg. Därmed minskar byggkostnaden och mellanrum mellan fickorna som samlar skräp undviks.

Fickornas storlek kan varieras i steg om 0,5 m med vägglängder upp till 6 meter och det går enkelt att anpassa lösningar med flera fickstorlekar. Väggelementen bygger 840 mm på höjden och tillåter bygghöjder på upp till 25 meter.

Om riktigt våt spannmål skall lagras (t ex innan torkning) kan fickorna förses med helt slät plåt på insidan av de korrugerade elementen.

Konor till fickor kan levereras färdigsvetsade och målade alternativt utförda i galvaniserad plåt för montage på plats. Normal lutning är 45°. I vissa storlekar finns 60° lutning som alternativ.

Detaljerna till lagringsfickorna tillverkas i specialmaskiner som ger extremt god måttnoggrannhet. Därmed sker monteringsarbetet lätt och smidigt samtidigt som den färdiga konstruktionen blir tillräckligt tät för lagring av t ex raps.

Akron Typ M kan levereras i utförande med montagevinklar på utsidan av stolparna. På montagevinklarna monteras liggande trä- eller metallreglar på vilka den yttre beklädnaden fästs.

Akron Typ M Konfickor -
Antal sektioner Höjd exkl kona (m) Volym (m3), exempel 3x6 m x m Konans höjd (m)
5 4,2 89,2 1,44
12 10,08 201,5 1,44