Meny

Ledskeneapparat

Fläktar typ AB och AK med ställbara fläkthjul PFJ1 kan ges extra trycktillskott med hjälp av ledskenor på fläktchassits utlopp. Ledskenorna är galvaniserade och sitter infästa i en kort kanal. Ledskenorna riktar upp luften till axiell riktning och omvandlar rörelseenergi till statisk energi, dvs till tryck. Man når önskad tryckuppsättning med lägre energiåtgång samtidigt som tryckförlusterna nedströms fläkten minskar, med ytterligare energibesparing som följd.

Akron Ledskenekrans -