Meny

Cirkulära Ljuddämpare

Akrons ljuddämpare för axialfläktar finns i olika utföranden beroende på installationens art. Samtliga typer är cirkulära och galvaniserade med ljudabsorbent av mineralull med densitet 100 kg/m³.

Akron Ljuddämpare -