Meny

Planbottensilo

Akron är generalagent för kanadensiska Westeel som är en av världens största tillverkare av rundsilor. Produkterna är anpassade för skandinaviska förhållanden och utgör i kombination med Akrons erkänt högkvalitativa luftningslösningar ett oslagbart alternativ för utomhuslagring av spannmål.

Westeels silor finns i ett flertal olika diametrar och bygger på en sektionshöjd på 1150 mm. Samtliga modeller kan förses med luftning för att säkerställa en låg och jämn lagringstemperatur och att temperaturavvikelserna mot omgivningen minimeras. För buffertlagring har Akron utvecklat den unika sveperkonen som säkerställer såväl luftning som tömning. Ett brett utbud av nivåvakter och temperaturmätningsutrustning möjliggör effektiv övervakning och automatisering.

Silor med plan botten töms genom ett centrummonterat golvutlopp. Den sista spannmålen som inte kan rinna mot centrum töms med en skruv som rör sig i en cirkelbana från silons centrum. Om luftningsmöjlighet önskas kan en perforerad plåt monteras 330 mm över silons botten.

Rundsilo Westeel Planbotten -
Rundsilo med plan botten (urval), antal ringar Totalhöjd (m) Volym (m3)
4-12 5,76 - 17,41 81 - 2472