Meny

Rundsilo med sveperkon

Akron är generalagent för kanadensiska Westeel som är en av världens största tillverkare av rundsilor. Produkterna är anpassade för skandinaviska förhållanden och utgör i kombination med Akrons erkänt högkvalitativa luftningslösningar ett oslagbart alternativ för utomhuslagring av spannmål.

Westeels silor finns i ett flertal olika diametrar och bygger på en sektionshöjd på 1150 mm. Samtliga modeller kan förses med luftning för att säkerställa en låg och jämn lagringstemperatur och att temperaturavvikelserna mot omgivningen minimeras. För buffertlagring har Akron utvecklat den unika sveperkonen som säkerställer såväl luftning som tömning. Ett brett utbud av nivåvakter och temperaturmätningsutrustning möjliggör effektiv övervakning och automatisering.

Akrons unika sveperkon finns tillgänglig för de mindre diametrarna (upp till modell 21xx) och består av en 30° eller 15° kon utförd i sveperplåt. Sveperplåten möjliggör hög luftningsintensitet för buffertlagring innan torkning. Öppningarna i sveperplåten är riktade mot ett centrummonterat utlopp, till vilket spannmålen förs av luftströmmen. Den högre lutningen är lämpad för buffertlagring av våt spannmål, medan 15°-konen främst är ämnad för torkat material.

Westeel Rundsilo -
Rundsilo med sveperkon, antal ringar Totalhöjd (m) Volym (m3)
6-9 7,99 - 11,83 105 - 323