Meny

Ett automatiserat flöde

En anläggning kan idag automatiseras helt efter de behov och önskemål kunden har. De flesta funktioner kan motorstyras och övervakas. Styrning av spannmålstork och värmekälla integreras som en komponent i helheten. Gränssnittet mot kunden utgörs ofta av en grafisk avbildning av anläggningen, antingen på en lokal skärm eller på distans via laptop, mobiltelefon eller surfplatta. I princip är det endast fantasin som sätter gränserna. Vill du ha manuella spjäll och handvred istället så löser vi det också.

Viktigare än tekniken är dock själva flödet och logiken i anläggningen. En PLC (styrdator) är inte smartare än sin programmering. På Akron sker all utformning av styrsystem och gränssnitt internt av egen personal med många års erfarenhet av spannmålsanläggningar. Därigenom säkerställer vi att både flöde och funktion optimeras i alla led.

Vi bygger de automatiseringsfunktioner, kölistor, övervakningsmöjligheter och gränssnitt du vill ha, så att ditt arbete förenklas och effektiviseras så långt det är möjligt. I korthet kan det betyda att du anger vilka lagringsfickor som innehåller våt spannmål och vilka som skall användas för lagring av torkad vara. Sedan sköter systemet resten. Du får tid till annat, samtidigt som det ger dig ro att sova gott om natten i trygg förvissning om att anläggningen gör det den skall.

Ring mig direkt!

Jag svarar gärna på fler frågor om automatisering av spannmålsanläggningar.

Andreas Gustafsson

Andreas Gustafsson
+46 (0)510-30 20 27 / andreas.gustafsson@akron.se