Meny

 

Fläktar i parallelldrift

Om man vill åstadkomma ett stort luftflöde i en anläggning med lågt motstånd kan man låta två eller flera fläktar arbeta parallellt sida vid sida. Alla fläktar i anläggningen arbetar då mot samma tryck men fläktarnas flöde adderas till varandra. Genom att i ett fläktdiagram för varje tryckuppsättning fördubbla en fläkts flöde får man en ny fläktkurva som gäller för två likadana parallellkopplade fläktar. Fläktkurvan för två parallellkopplade fläktar korsar anläggningens systemlinje vid ett påtagligt högre flöde än vad den ursprungliga fläktkurvan för en fläkt gör.

 

Fläktar i seriell drift

Om man vill övervinna ett stort motstånd i en anläggning där behovet av flöde är måttligt kan man låta två eller flera fläktar arbeta i serie efter varandra. Alla fläktar i anläggningen arbetar då med samma flöde men fläktarnas tryckuppsättning adderas till varandra. Genom att i ett fläktdiagram för varje flöde fördubbla en fläkts tryckuppsättning får man en ny fläktkurva som gäller för två likadana seriekopplade fläktar. Fläktkurvan för två seriekopplade fläktar korsar anläggningens systemlinje vid ett påtagligt högre tryck än vad den ursprungliga fläktkurvan för en fläkt gör.

När luften passerat genom det första fläktsteget är strömningen inte helt axiell utan luftens väg framåt går i en skruvformad bana. Det andra fläktsteget kan utformas så att det på ett optimalt sätt fångar upp den skruvformade luftströmmen och detta görs då med hjälp av ett kontraroterande fläkthjul. Akron tvåstegsfläktar AKD, där de två fläkthjulen är av olika typ är utformade på detta sätt.

Alternativt kan det mellan fläktstegen monteras ledskenor som på ett optimalt sätt fångar upp den skruvformade luftströmmen och riktar om den till i det närmaste axiell riktning. De två fläkthjulen är då av samma typ och har samma rotationsriktning. Eftersom fläkthjulet i det andra medroterande fläktsteget annars går något lättare är det vanligen kompenserat med en något högre skovelvinkel eller ett något högre varvtal. Akron fläktar EVS har inbyggda ledskenor och kan seriemonteras som de är. Vid seriemontage av Akron fläktar AK skall ledskenor (tillbehör) monteras mellan de två fläktstegen.

Akron AKS med kontraroterande fläkthjul. För högsta verkningsgrad matchas de båda fläktenheterna mot varandra.

 

 

Två Akron EVS monterade seriellt. Ledskenorna efter det första hjulet rätar upp luftströmmen för att optimera nästkommande fläkthjuls arbete.