Meny

 

Kraftfoderproduktion

Akron har sedan mer än 20 år tillverkat kvarnanläggningar och spannmålskrossar och är numera det enda företaget i Sverige som producerar ett komplett program för gårdsproduktion av kraftfoder. I dagens program ingår Nirvanas välkända hammarkvarnar som dels ger ett foder med hög smältbarhet och dels ger bästa ekonomi vid framställning av mjölfoder. Vidare tillverkas en stor del av det tidigare Nirvana-programmet där spannmålskrossarna genom sin tillförlitlighet tillhör de bästa på marknaden. Nirvana var först med direktdrift som standard på diagonalblandare och dessa har blivit ett driftsäkert och uppskattat inslag i programmet.