Meny

Startmetoder

Direktstart
Billig och enkel - startströmmen är 6-8 ggr märkströmmen vilket kan förorsaka nätstörningsproblem. Små kortslutna motorer, normalt upp ttill 4,0 kW, startas ofta med direktstart. Vid eget nät kan betydligt större effekter direktstartas.

Y/D-start
Med Y-koppling minskar startströmmen till ca 30% jämfört med direktstart och startmomentet reduceras till ca 25%. Allt för låga startmoment ger långa startförlopp och kan förorsaka avsevärd motoruppvärmning. Vid offentligt nät använder man normalt Y/D-start för motorer från och med 5,5 kW.

Elektronisk mjukstart
Mjukstart ger låg startström och möjlighet att anpassa startmomentet efter behov. Stora motorer kan därför startas i nät med begränsad kapacitet. Mjukstarten kan spara energi med faskompenserande spänningsminskning och orsakar inga moment- eller strömtransienter.

Frekvensomriktare
Är ofta den bästa startmetoden, i synnerhet om man vill varvtalsreglera fläkten efter uppstart.

Visste du att...
Akron tillverkar såväl startapparater för mjukstart som Y/D-startutrustning för en- och flerstegsfläktar, samt levererar mjukstartutrustning och frekvensomriktare från marknadsledande tillverkare.