Meny

Fläktdiagram

De redovisade diagram där fläktens tryckuppsättning benämns "Δps" gäller för installationsfall "A", dvs när fläkten transporterar luft från en kammare till en annan. "Δps" är i dessa fall tryckskillnaden mellan de två kamrarna. De diagram där fläktens tryck¬uppsättning benämns "Δpt" gäller för installationsfall "D", dvs när fläkten transporterar luft i en kanal."Δpt" är i dessa fall tryckskillnaden i röret mellan en punkt före och en punkt efter fläkten. Dessa installationsfall och andra varianter beskrivs mer i detalj i standarden ISO 5801.

I vissa fläktdiagram visas ett antal numrerade linjer "L" som korsar själva fläktkurvan. Linjerna, som är andragradskurvor (Δp ~ v²), kallas arbetslinjer. Vid dämda punkten, där flödet är noll, är också L=0. I det fall tryckuppsättningen är lika med dynamiska trycket vid fläktutloppet är L=10. Axialfläktar arbetar med bäst verkningsgrad vid stora luftflöden, normalt vid L>=4.

Akrons fläktdiagram gäller för densiteten 1,2kg/m³, dvs för luft vid havsnivå med temperatur 20!C och relativ fuktighet 50%. Fläktens luftflöde och verkningsgrad påverkas ej av avvikande densitet, däremot är tryckuppsättning och effektbehov proportionella mot densiteten.

Använd tabellen nedan för att korrigera för avvikande densitet. I förekommande fall måste korrektion göras för både höjd över havet och för temperatur.

 

 

Exempel: En fläkt skall ge 1100Pa vid arbete 900m under mark och vid temperaturen 0C. Korrektion för nivå blir då 1,114 och för temperatur 1,073. Total korrektion blir 1,114 x 1,073 = 1,195, vilket ger att densiteten är ca 20% högre än vad som gäller i fläktdiagrammet. Motsvarande tryck vid havsytan och 20°C blir då 1100 / 1,195 = 920Pa. Sök alltså i fläktdiagrammet efter en fläkt som ger 920Pa vid 1,2kg/m³. Axeleffekten som erhålles ur diagrammet måste sedan ökas i samma grad (+20%) för att motorn skall bli rätt dimensionerad.