Meny

Lagring av spannmål

Akrons lagring Typ M är en självbärande och moduluppbyggd lagringslösning där fickorna även kan utgöra bärande stomme för takstolar och väggbeklädnad. Då väggelementen tål laster från båda sidor kan fickor placeras intill varandra med gemensam mellanvägg. Därmed minskar byggkostnaden och mellanrum mellan fickorna som samlar skräp undviks. Fickorna finns i alternativ med konbotten, golvsveper, golvsveper med reducerat luftbehov eller som stumfickor för placering på plant golv.

Akrons lagringsfickor Typ S består av 505 mm höga, släta modulsektioner i sex olika längder. Fickorna kan byggas med golvsveperbotten, med konbotten eller monterade direkt på plant golv för största flexibilitet. Typ S är ett lagringssystem som passar bäst för små, enskilda lagringsfickor och mindre anläggningar. Fickorna har lackerade eller galvaniserade benstativ och väggar utförda i galvaniserad stålplåt.

 

 
     

 

Rundsilo

Rundsilor är lämpliga dels då större mängder spannmål skall slutlagras men också för buffertlagring av spannmål innan torkning. Akron är generalagent för kanadensiska Westeels produkter samt återförsäljare av spanska Symaga. Westeel är en av världens största tillverkare av rundsilor, med ett mycket konkurrenskraftigt program av absolut högsta kvalitet. Alla produkterna är anpassade för skandinaviska förhållanden och utgör i kombination med Akrons erkänt högkvalitativa luftningslösningar ett oslagbart alternativ för utomhuslagring av spannmål.