Meny

Akron – ett tryggt val

Beslutet att projektera en ny spannmålsanläggning är bara början. Det är nu som processen tar fart på allvar. Mycket skall beslutas och valmöjligheterna är många. Med Akron som partner kan du vara säker på att anläggningen uppfyller alla krav, både kapacitets- och kvalitetsmässigt. Och framför allt – du får en anläggning som är anpassad för dig och dina unika behov. Vi har marknadens bredaste produktsortiment och över femtio års erfarenhet av projektering, uppförande och drift av spannmålsanläggningar.

 

Bestäm dig för vad du vill

Det viktigaste bakgrundsarbetet gör du hemma på kammaren. Fundera på vart du vill komma med din nya anläggning. Är målet mellanlagring för sluttorkning någon annanstans eller vill du ha hela processen i ett och samma hus? Skall det vara helautomatiserat eller vill du bygga in ett mått av manuell kontroll? Vilka grödor tänker du dig hantera? Vilka uppvärmningsmodeller är tänkbara? Vill du ha utomhus- eller inomhuslagring?

 

Gör det påtagligt

När ramverket är klart är det dags att börja skissa. Våra erfarna projektledare hjälper dig att realisera din vision i ritningar och processcheman. De assisterar gärna med sina erfarenheter av vad som är funktionellt och effektivt. Allt för att uppnå en så kostnadseffektiv och välstrukturerad anläggning som möjligt.

Innan offerering diskuterar vi också entreprenad, montage och drifttagning. Vår erfarenhet är att varje anläggning är unik, också i uppförandeskedet. Normalt sett levererar vi åtminstone materialsats och uppstart. Vill du bygga själv hjälper vi dig med ritningar och instruktioner. Vill du ha en helt nyckelfärdig anläggning som står städad och klar för drift så kan vi erbjuda det också. Eller vilken omfattning som helst däremellan.

Oavsett om du bygger själv eller om vi har hand om uppförandet av anläggningen håller vi kontinuerlig kontakt under hela byggprocessen. Vi tar också hand om drifttagning och uppstart.

 

Optimering av spannmålstorkar

Akron erbjuder en rad lösningar för optimering av din befintliga eller nya spannmålstork. Första steget är oftast att byta bränsleslag för uppvärmningen av torkluften. Därefter finns de största vinsterna att hämta i ett förhöjt utnyttjande av luftens förmåga att bära fukt. Det kan handla om recirkulation av torkluften eller om att styra luftens hastighet och mängd för optimal funktion. Oavsett metod är Akron det naturliga valet.