Meny

Fläktteori

I fläktar, liksom i kompressorer och pumpar, tillförs energi till fluiden (gasen eller vätskan). Energitillförseln gör att trycket, densiteten och temperaturen ökar. Temperaturökningen är vanligen oönskad och är då ett mått på förlusterna i maskinen. I fläktar är densitetsökningen försumbar och det nyttiga energitillskottet till luften som passerar genom maskinen består därför enbart av tryckuppsättning (= tryckökning).

Fläktens tryckuppsättning behövs för att åstadkomma önskat flöde och övervinna de motstånd som uppstår i systemet. Man kan skapa ett högt tryck vid systeminloppet med hjälp av en tryckande fläkt eller ett lågt tryck vid systemutloppet med hjälp av en sugande fläkt. Beroende på lösning får man ett övertryck eller ett undertryck i systemet.

Till motståndet i systemet kommer motståndet i och runt fläkten. En bra installation har både låga interna fläktmotstånd (inga hinder inbyggda i själva fläkten) och låga externa montagemotstånd (inga hinder på väg in i eller ut ur fläkten). Beroende på hur installationen ser ut kan ett och samma fläkthjul därför leverera olika stor nyttig tryckuppsättning till systemet.