Meny

Transportlösningar för flis och pellets

Akron har ett brett utbud av lösningar för transport av både flis och pellets. Gemensamt för de olika komponenterna är att de är utvecklade inom företaget och optimerade för sina respektive funktioner. Tack vare egen tillverkning och utveckling kan vi också erbjuda specialanpassade lösningar.

Akron har utvecklat, tillverkat och marknadsfört skruvtransportörer för spannmål och annan bulkmaterial sedan 1950-talet. Dagens skruvutbud är helt modulbaserat vilket ger möjligheter till unik optimering av konfigurationen till kundens behov.

Akrons flistransportörer är effektiva, driftsäkra och flexibla bandtransportörer designade för säker transport av torkad såväl som otorkad flis eller andra blöta eller besvärliga material. Transportören kan arbeta horisontellt eller i lutning upp till 40° mot horisontalplanet.