Meny

Tryckförluster

Tryckförluster kan delas in i två typer beroende på ursprunget till förlusten. "Formförluster" är lokala och uppstår vid böjar, areaändringar, spjällblad, galler, motorbryggor mm där formen av det som fluiden strömmar i eller runt orsakar ett motstånd. "Friktionsförluster" uppstår när luftmolekyler strömmar längs en yta och bromsas på grund av friktion. Vid stor ytråhet blir friktionsförlusten stor. Båda typerna av tryckförlust växer med hastigheten. Vid relativt långsam, laminär, strömning står tryckförlusten i direkt proportion till lufthastigheten (Δp ~ v) och vid snabb, turbulent, strömning till lufthastigheten i kvadrat (Δp ~ v²).

Systemets totala tryckförlust kan fås genom att addera de ingående lokala förlusterna. Varje lokal förlust är beroende av den hastighet som råder vid den aktuella störningen.

Det sammanlagda tryckfallet i en anläggning kan beskrivas med hjälp av en kurva i ett tryck-flödesdiagram - en så kallad "systemlinje". Den punkt där en fläktkurva och en systemlinje korsar varandra visar vilket tryck och flöde man får med den valda fläkten.