Meny

Flispanna Akron Bio400/Bio400+

Akrons biopannor Bio400 och Bio400+ är fastbränsleeldade varmluftspannor med effekter från 400 till 900 kW. Pannorna är primärt utvecklade för spannmålstorkning men kan med sin kompakta design och flexibla konstruktion enkelt anpassas till alla typer av varmluftsprocesser. Båda panntyperna genererar minimalt med aska och styrs av ett egenutvecklat, mycket kraftfullt kontrollsystem för maximal bränsleflexibilitet, funktionalitet och tillgänglighet.

Elda med flera bränslen

Akron Bio400 och Bio400+ kan eldas med såväl träflis som pellets med bibehållen effekt. Även andra bränslen är möjliga förutsatt att de låter sig transporteras av den kraftiga centrumlösa stokerskruven.

För träflislösningar rekommenderas Akrons eget flisförråd på 20 m³, vars funktion styrs av samma kontrollsystem som pannan övriga funktioner. För pellets har Akron en lång rad silolösningar, från 2 till 90 m³ storlek.

Teknik av värmeverkskvalitet

Förbränningen i Akron Bio400 och Bio400+ sker på ett trappstegsroster av värmeverkskvalitet. Förbränningsutrymmet har sidor av eldfast tegel och keramiska block, i vilka kanalsystemet för sekundärluften är integrerade. Via lufthål i blocken blåses sekundärluften in i de heta brandgaserna ovanför rostret.

Inne i pannan torkas, förgasas och antänds flisen på de övre rosterplanen och förs sedan vidare i pannan av rostrets rörelser samtidigt som den förbränns helt. Rostret manövreras med en hydraulisk cylinder vars gångtid regleras av styrskåpet.

Pannan är utrustad med totalt 75 horisontellt placerade rökgastuber via vilka värmen i rökgaserna överförs till friskluft. Tuberna är lätt åtkomliga bakom stora inspektionsluckor för att förenkla sotning.

Smidig och heltäckande askuppsamling

Från rostrets sista plan faller den utbrända askan ner i en askskruv. En hydraulisk askskrapa under rostret tar hand om den mindre mängd aska som faller emellan rosterstavarna under förbränningen och skjuter ut den i bakkant ovanför askskruven. Askskruven i pannan ansluts lämpligtvis till en yttre askskruv för vidare transport till en askcontainer.

Uppfyller LBKs krav

Akron Bio400/Bio400+ är utrustade med ett fallschakt och en cellhjulsmatare helt i metall, vilka tillsammans utgör tillräckligt skydd mot bakbrand. Därmed uppfylls kraven som ställts av Lantbrukets Brandskyddskommitté utan att vattenbegjutningsutrustning krävs.

 

Akron Flispanna Bio400/Bio400+ -
  Bio400 Bio400+  
Nominell effekt 400-650 650-900 kW
Lufttemperatur 70 - 80 °C
Pannfläkt AK100 15kW AK112 22kW  
Luftflöde, friblåsande 35 000 53 000 m³/timme
Luftflöde, 450Pa mottryck 30 000 45 000 m³/timme
Bränsleförbrukning* 500-700 700-950 liter/timme
Fukthalt, flis 15-30 %
Flisstorlek 5-50 mm
Dimensioner pannskrov LxBxH 5 400** x 3 900 x 2 435 mm
Vikt (tom) 6 550 kg

 

* Beroende på bränslekvalitet och effekt.
** Inklusive stokerskruv.

Tillbehör