Meny

Rundsilo med konbotten

Akron är generalagent för kanadensiska Westeel som är en av världens största tillverkare av rundsilor. Produkterna är anpassade för skandinaviska förhållanden och utgör i kombination med Akrons erkänt högkvalitativa luftningslösningar ett oslagbart alternativ för utomhuslagring av spannmål.

Westeels silor finns i ett flertal olika diametrar och bygger på en sektionshöjd på 1150 mm. Samtliga modeller kan förses med luftning för att säkerställa en låg och jämn lagringstemperatur och att temperaturavvikelserna mot omgivningen minimeras. För buffertlagring har Akron utvecklat den unika sveperkonen som säkerställer såväl luftning som tömning. Ett brett utbud av nivåvakter och temperaturmätningsutrustning möjliggör effektiv övervakning och automatisering.

Westeels rundsilor kan också levereras i självtömmande utförande med konbotten med 45° lutning. Självtömmande silor passar utmärkt som buffertlagring innan torkning. För luftning utrustas silon med luftningsbalk i konan.

Westeel Rundsilo Konbotten -
Rundsilo med konbotten, antal ringar Totalhöjd (m) Volym (m3)
5-9 9,72 - 15,61 110 - 377