Meny

Utlastningsfickor Typ M

Akrons utlastningsfickor av Typ M möjliggör snabb utlastning och därmed minimala stilleståndstider för transportfordon. De kan antingen byggas samman med övrig lagring av Typ M eller monteras fristående.

Utlastningsfickans botten är utformad som en bärande balk. Kupa, benstativ och hörnstolpar är som standard lackerade och väggelementen är galvaniserade. Ben och stolpar kan som alternativ levereras i galvaniserat utförande.

Utlastningsfickan tillverkas med olika planmått upp till 6 x 3 meter vilket ger en sex meter bred genomfart. Utloppen är 300 x 300 mm som standard och kan förses med motordrift. Större fickor har fyra utlopp, de mindre har två. Fickorna kan förses med mellanvägg för särhållning av två partier.

Utlastningsfickor som skall användas för våt spannmål, antingen i väntan på leverans eller som en extra buffertlagring, kan utrustas med luftningsbalk och en radialfläkt integrerad i bottenkupan.

Akron Utlastningsficka Typ M, storlek Antal sektioner Total volym m3
4x3 m - 6x3 m 1 - 10 18,2 - 129,7