Meny

AF, AFR standardfläktar

Akrons axialfläktar AF och AFR för vägg- eller modulmontage, där flera fläktar monteras parallellt, är primärt avsedda för miljöer där normalt korrosionsskydd krävs. AF har cirkulär ram med fästöron medan AFR är utrustad med en kraftig integrerad kvadratisk montageram med infästningspunkter runtom på yttersidor och framsida.